Biografia Mirosław Płoski

Mirosław Płoski - polski muzyk i muzykolog, pierwszy waltornista Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w latach 1991-2011, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku i wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, doktor habilitowany sztuki, doktor w dziedzinie nauk humanistycznych (muzykologia). Był również zaangażowany na stanowisku pierwszego waltornisty m.in. w Orkiestrze Państwowej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (1983-87) i Orkiestrze Symfonicznej Słoweńskiego Radia i Telewizji w Lublanie (do 1992 r.). Ukończył studia III stopnia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół edycji źródłowo-krytycznych oraz badań źródłoznawczych i historycznych.

Bibliografia

  • Mirosław Płoski. [dostęp 2013-11-02].
  • Philharmonia Quintet (kwintet dęty). [dostęp 2019-06-06].
  • Mirosław Płoski w bazie Archiwum Polskiego Rocka
  • Zbigniew Kowalczyk: Polskie płyty - wybór z lat 1990-1997. Wrocław: Agencja Edukacyjno-Autorska APIS, 1997. ISBN 83-905955-2-4.
Nota prawna

Tekst biografii został opracowany w dużym stopniu na podstawie materiałów zgromadzonych w serwisie Wikipedia.pl, na podstawie licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Pełny tekst źródłowy https://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_P%C5%82oski

Reklama