Płyty muzyka: Krzysztof Brozi

Krzysztof Jarosław Brozi (ur. 8 lipca 1952 w Lublinie, zm. 26 lutego 1996 tamże) - profesor filozofii i antropologii kulturowej, gitarzysta rockowy (współtworzył pierwszy skład Budki Suflera). Twórca lubelskiej szkoły antropologii kulturowej. Propagator antropologii inteligentnej. Wykładowca UMCS oraz uniwersytetów amerykańskich. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego. Problemy metodologiczne - Lublin 1983, Wydaw. Lubelskie; Wybrane problemy i kierunki filozofii. Wprowadzenie - Lublin 1988, Wydawnictwo UMCS; Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz na jej pograniczach, Lublin 1989, Wydawnictwo UMCS; Ludzie i kryzys cywilizacji. Skice antropologiczne - Lublin 1992, Norbertinum, ​ISBN 83-85131-21-3​; Antropologia kulturowa. Wprowadzenie. T. 1, Lublin 1992, Wydawnictwo UMCS; Antropologia kulturowa. Wprowadzenie. T. 2, Lublin 1993, Wydawnictwo UMCS; Ludzie i kryzys cywilizacji w perspektywie antropologii kulturowej, Lublin 1993, Wydawnictwo UMCS, ​ISBN 83-227-0759-2​; Antropologia wartości. Kategoria standardu kulturowego w badaniach nad wartościami- Lublin 1994, Wydawnictwo UMCS; Materializm kulturowy i ekokulturalizm Marvina Harrisa, Lublin 1994, Wydawnictwo UMCS; Między antropologią a filozofią i historią. Prezentacja lubelskiego środowiska antropologii kulturowej Lublin 1995, Wydawnictwo UMCS; Ludzie i kryzys cywilizacji. Szkice antropologiczne, Lublin 1995, Wydawnictwo UMCS; Antropologia kulturowa. Zbliżenia epok i problemów, Lublin 1995, Wydawnictwo UMCS, ​ISBN 83-227-0744-4​ (wybór tekstów); Powstanie i upadek wielkich cywilizacji. Antropologia historii wobec współczesności, Lublin 1996, Wydawnictwo UMCS, ​ISBN 83-227-0825-4​. Krzysztof Brozi w bazie "Ludzie nauki" portalu Nauka Polska (OPI).; Bogumiła Truchlińska, Krzysztof Jarosław Brozi (1952-1996) - filozof i antropolog kultury, "Ruch Filozoficzny", rocznik 2006, tom LXIII, nr 2, s. 229-235; Jarosław Sawic: Memu miastu na do widzenia. Warszawa: Prószyński Media, 2017. ISBN 978-83-8123-043-8..

Przeczytaj całą biografię

Budka Suflera - Underground

Budka Suflera - Underground

  • Wydawca: TA Music
  • Data wydania: 1994
  • Nośnik: CD
  • Numer katalogowy: AATZ 018
  • Komentarze ()
  • Lubię to: 0
  • Mam to: 3
  • Kupię to: 0

Reklama